Friday , November 22 2019
Home / Lars P. Syll (page 5)
Lars Pålsson Syll
Professor at Malmö University. Primary research interest - the philosophy, history and methodology of economics.

Lars P. Syll

Wirtschaftsweise — ganz neue Töne

Wirtschaftsweise — ganz neue Töne Am Mittwoch hat der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sein Jahresgutachten vorgestellt … In diesem Gutachten nun wird das vielleicht wichtigste angebotspolitische Symbol einer kritischen Betrachtung unterzogen: die Schuldenbremse. Eine Mehrheit der Ratsmitglieder verteidigt sie zwar noch, aber diese Mehrheit ist stark geschrumpft. Von den fünf Räten sprechen sich nur drei für die...

Read More »

Nu är det verkligen dags skrota åtstramningsdoktrinen!

Yours truly och en del andra nationalekonomer — de som fortfarande har lite kontakt med verkligheten — har under ett par års tid nu frågat sig varför vi i det här landet har en regering som inte vågar satsa på en offensiv finanspolitik och låna mer. Inte minst mot bakgrund av de historiskt låga räntorna är det ett gyllene tillfälle att satsa på investeringar inom infrastruktur, vård, skola och välfärd. Den ­svenska utlandsskulden är historiskt låg. Den...

Read More »

Mainstream economics — a case of Bourbaki perversion

Mainstream economics — a case of Bourbaki perversion Il y a une certaine tendance française à attribuer à l’utilisation des mathématiques les difficultés des modèles à expliquer les phénomènes économiques … Pour moi, le problème ne réside pas dans l’utilisation des méthodes formelles mais plutôt dans une obsession poussant à améliorer et même à perfectionner des modèles qui semblent être totalement détachés de la réalité. Comme Robert Solow l’a observé:...

Read More »

Why validating assumptions is so important in science

Why validating assumptions is so important in science An ongoing concern is that excessive focus on formal modeling and statistics can lead to neglect of practical issues and to overconfidence in formal results … Analysis interpretation depends on contextual judgments about how reality is to be mapped onto the model, and how the formal analysis results are to be mapped back into reality. But overconfidence in formal outputs is only to be expected when much...

Read More »

Postkeynesiansk doktorsavhandling

I förra veckan var yours truly inbjuden att i Roskilde opponera på  Mogens Ove Madsens Ph.D avhandling Tidsaspekter i Keynesiansk teori. Låt mig här därför ta tillfället i akt och ge några synpunkter på den med framgång försvarade avhandlingen. Ett ofta diskuterat problem (för många uppfattat som en paradox) inom Keynesforskningen handlar om dennes till synes statiska framställningssätt i General Theory. Enligt Madsen är det av avgörande betydelse förstå att det för Keynes när...

Read More »

Confusing statistics and research

Confusing statistics and research Coupled with downright incompetence in statistics, we often find the syndrome that I have come to call statisticism: the notion that computing is synonymous with doing research, the naïve faith that statistics is a complete or sufficient basis for scientific methodology, the superstition that statistical formulas exist for evaluating such things as the relative merits of different substantive theories or the “importance”...

Read More »