Saturday , March 28 2020
Home / Lars P. Syll / Assar Lindbeck

Assar Lindbeck

Summary:
Assar Lindbeck skriver i DN (20200106) tillsammans med Mats Persson (L) att Sverige är illa rustat för fortsatt invandring. Få personer har haft ett så stort inflytande på den svenska samhällsutvecklingen under det senaste halvseklet som Lindbeck. Om Sverige är illa rustat ekonomiskt och politiskt beror det mycket på honom. Assar Lindbeck är en av de mest inflytelserika nationalekonomer Sverige haft. Under en epok, då nationalekonomer har betraktats som sanningsägande guruer när det gäller ekonomi och politik, har Lindbeck haft kontroll över forskningsstipendier och tillsättningar. ”Han kunde ringa och säga att den där ska inte ha något för han har gjort fel”, sa den före detta LO-ekonomen P-O Edin i SOU 1999:150 (Vad hände med Sveriges ekonomi efter 1970?). En som råkade

Topics:
Lars Pålsson Syll considers the following as important:

This could be interesting, too:

Lars Pålsson Syll writes Yours truly among the top economics influencers to follow

Lars Pålsson Syll writes Ngîl cennin eriel vi

Lars Pålsson Syll writes Message personnel

Lars Pålsson Syll writes Ti voglio così come sei

Assar Lindbeck skriver i DN (20200106) tillsammans med Mats Persson (L) att Sverige är illa rustat för fortsatt invandring. Få personer har haft ett så stort inflytande på den svenska samhällsutvecklingen under det senaste halvseklet som Lindbeck. Om Sverige är illa rustat ekonomiskt och politiskt beror det mycket på honom.

Assar LindbeckAssar Lindbeck är en av de mest inflytelserika nationalekonomer Sverige haft. Under en epok, då nationalekonomer har betraktats som sanningsägande guruer när det gäller ekonomi och politik, har Lindbeck haft kontroll över forskningsstipendier och tillsättningar. ”Han kunde ringa och säga att den där ska inte ha något för han har gjort fel”, sa den före detta LO-ekonomen P-O Edin i SOU 1999:150 (Vad hände med Sveriges ekonomi efter 1970?).

En som råkade särskilt illa ut var den internationellt respekterade ekonomen Sven Grassman. Han avslöjade felaktigheter i nationalräkenskaperna, som gynnade den borgerliga politiska propagandan. Han drevs att lämna sin tjänst som vicechef för Institutet för internationell ekonomi.

Lindbeck har också haft stort internationellt inflytande eftersom han 1969–1994 var ledamot och från 1980 till 1994 ordförande i den kommitté som utsåg vinnare av det så kallade Nobelpriset i ekonomi, som inte finansieras av arvet från Nobel utan den svenska staten. Speciellt stor betydelse för den nyliberala ekonomiska teorins genomslag hade priset till den nästan bortglömde nyliberalen Hayek 1974. Sedan fick en rad nyliberaler detta pris. Mest känd är Milton Friedman, som hyllade den blodige chilenske diktatorn Pinochet. Han fick det 1976.

Kerstin Eldh

Ja, det är svårt att inte hålla med författaren här. Få ekonomer har gjort mer skada för det här landet än Assar Lindbeck. En hänsynslös maktmänniska med unkna nyliberala ideal.

Lars Pålsson Syll
Professor at Malmö University. Primary research interest - the philosophy, history and methodology of economics.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *