Monday , January 27 2020
Home / Lars P. Syll / Lagen om valfrihetssystem (LOV) — en nyliberal våtdröm

Lagen om valfrihetssystem (LOV) — en nyliberal våtdröm

Summary:
Lagen om valfrihetssystem (LOV) — en nyliberal våtdröm De välvilliga etableringsreglerna i LOV och andra sammanhang har öppnat vägen för den ekonomiska brottsligheten. Skurkarna har brett ut sig, lycksökarna har lekt lotsar inom arbetsmarknadspolitiken, men varken skolan eller sjukvården har gått fri från svindlare. Och vart tog kvaliteten vägen, den som skulle ursäkta allt det andra? Grundfelet i LOV-ideologin är att den utgår från att kvaliteten skulle vara lätt att urskilja för de välinformerade konsumenter som väljer mellan utförarna. Varken det ena eller det andra stämmer. Många av välfärdens tjänster är komplexa, svåra att granska för dem som står utanför professionen, och dessutom långsiktiga – det kan dröja åratal och mer innan det visar sig hur

Topics:
Lars Pålsson Syll considers the following as important:

This could be interesting, too:

Lars Pålsson Syll writes Simone de Beauvoir — a pedophilia supporter?

Lars Pålsson Syll writes Vänsterpartiets svek mot invandrarkvinnorna

Lars Pålsson Syll writes Quinn Slobodian and the birth of neoliberalism

Lars Pålsson Syll writes Charles Taylor über die Suche nach der perfekten Gemeinschaft

Lagen om valfrihetssystem (LOV) — en nyliberal våtdröm

De välvilliga etableringsreglerna i LOV och andra sammanhang har öppnat vägen för den ekonomiska brottsligheten. Skurkarna har brett ut sig, lycksökarna har lekt lotsar inom arbetsmarknadspolitiken, men varken skolan eller sjukvården har gått fri från svindlare. Och vart tog kvaliteten vägen, den som skulle ursäkta allt det andra?

Lagen om valfrihetssystem (LOV) — en nyliberal våtdrömGrundfelet i LOV-ideologin är att den utgår från att kvaliteten skulle vara lätt att urskilja för de välinformerade konsumenter som väljer mellan utförarna. Varken det ena eller det andra stämmer.

Många av välfärdens tjänster är komplexa, svåra att granska för dem som står utanför professionen, och dessutom långsiktiga – det kan dröja åratal och mer innan det visar sig hur bra skolan egentligen var.

Inte heller premissen om de välinformerade konsumenterna håller. Tvärtom – en stor del av det offentliga uppdraget handlar om att hjälpa och stötta de som bäst behöver det, att utjämna klassamhällets skillnader och att förebygga olyckor som kan drabba den enskilde. I sådana situationer riktar sig tjänsterna till medborgare som ofta har ganska dåliga förutsättningar att göra välöverlagda val.

Alldeles för ofta riskerar valfriheten att gynna de starka. De som har tid att leta efter bra skolor åt sina barn, de som umgås med läkare som kan tipsa om kliniker och vårdcentraler, eller de som kan etablera sig som utförare på goda villkor – åt dem som har ska LOV varda givet.

Gunnar Wetterberg

[h/t Jan Milch]

Lars Pålsson Syll
Professor at Malmö University. Primary research interest - the philosophy, history and methodology of economics.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *