Saturday , July 2 2022
Home / Lars P. Syll / Sverige behöver en hållbar riksbankslag

Sverige behöver en hållbar riksbankslag

Summary:
Sverige behöver en hållbar riksbankslag Ett lands centralbank har makten att skapa pengar och styra hur dessa används. Det gör Riksbanken till en avgörande institution för Sveriges möjligheter till hållbar omställning. Ska denna makt kunna användas på ett konstruktivt sätt måste Riksbankens mål och verktygslåda uppdateras. Annars finns risk att penningpolitiken fortsätter på den tidigare kritiserade banan där låg ränta och kvantitativa lättnader blåst upp bubblor på börsen och bostadsmarknaden vilket ökat de ekonomiska klyftorna, skapat zombieföretag och gynnat fossila företag. Därför är det positivt att regeringen tagit initiativ till en ny Riksbankslag som kommer behandlas nu den 21 april av konstitutionsutskottet och den 1 juni av Riksdagen.

Topics:
Lars Pålsson Syll considers the following as important:

This could be interesting, too:

Lars Pålsson Syll writes To Ukraine with love

Lars Pålsson Syll writes America’s greatest shame

Lars Pålsson Syll writes Bertrand Russell on the folly of religious faith

Lars Pålsson Syll writes Television

Sverige behöver en hållbar riksbankslag

Sverige behöver en hållbar riksbankslagEtt lands centralbank har makten att skapa pengar och styra hur dessa används. Det gör Riksbanken till en avgörande institution för Sveriges möjligheter till hållbar omställning. Ska denna makt kunna användas på ett konstruktivt sätt måste Riksbankens mål och verktygslåda uppdateras. Annars finns risk att penningpolitiken fortsätter på den tidigare kritiserade banan där låg ränta och kvantitativa lättnader blåst upp bubblor på börsen och bostadsmarknaden vilket ökat de ekonomiska klyftorna, skapat zombieföretag och gynnat fossila företag.

Därför är det positivt att regeringen tagit initiativ till en ny Riksbankslag som kommer behandlas nu den 21 april av konstitutionsutskottet och den 1 juni av Riksdagen. Förslaget har dock missat att ta intryck av den diskussion som pågår världen över om hur centralbanker kan bidra till ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara samhällen. Över 80 centralbanker och tillsynsmyndigheter har inom samarbetet Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS) tagit fram en rapport med nio kraftfulla åtgärder en centralbank kan vidta – om den politiska viljan finns. Men här i Sverige väljer regeringen istället att lägga fram ett lagförslag med [ett antal] brister …

Det är positivt att regeringen tagit initiativ till en översyn och uppdatering av riksbankslagen; Riksbankens uppdrag och befogenheter behöver vara tydligt definierade, ändamålsenliga och demokratiskt förankrade. Men i ljuset av den pågående klimatkrisen, lärdomarna från coronakrisen och de stora förändringar som pågår just nu på betal- och finansmarknaderna, så är förslaget redan utdaterat.Lagen riskerar att bakbinda Riksbankens handlingsutrymme till gårdagens kritiserade penningpolitiska verktygslåda, vilket sannolikt kommer göra större skada än nytta. Lagen lever inte upp till rimliga krav för en modern och hållbar centralbank. Den skapar inte ens tydligt utrymme för att använda merparten av de gröna verktyg Riksbanken själva har varit med och identifierat inom NGFS-samarbetet. Vi kan bättre än så, tänk om och tänk rätt!

Isadora Wronski   Jonas Bane   Lars P Syll   Samuel Färdow Kazen   Sasja Beslik

Lars Pålsson Syll
Professor at Malmö University. Primary research interest - the philosophy, history and methodology of economics.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *