Wednesday , January 23 2019
Home / Lars P. Syll / Harry Flim Flam

Harry Flim Flam

Summary:
Finanspolitiska rådet överlämnade idag sin årliga rapport till regeringen. Man konstaterar att svensk ekonomi går bra och att det därför är läga att strama åt statsfinanserna … – Finanspolitiken kan inte anses vara väl avvägd i förhållande till konjunkturen, säger Harry Flam som är ordförande för finanspolitiska rådet. De menar att den expansiva finanspolitiken ökar risken för överhettning i ekonomin och tär på beredskapen att stabilisera nästa konjunkturnedgång … Rådet slår fast att flera av regeringens åtgärder på arbetsmarknadsområdet i budgetpropositionen för 2018 är “ändamålsenliga”, men att det kvarstår ett “omfattande arbete” och att trösklarna in på arbetsmarknaden måste sänkas. – Det finns ett behov av enkla jobb, som till skillnad från etableringsjobben inte är

Topics:
Lars Pålsson Syll considers the following as important:

This could be interesting, too:

Lars Pålsson Syll writes Is money — really — neutral in the long run?

Lars Pålsson Syll writes Finland’s Universal Basic Income experiment — an evaluation

Lars Pålsson Syll writes Knut Wicksell — le origini della Teoria Monetaria Moderna

Mike Norman writes Clint Ballinger — 1000 Castaways, Chapter 1: System One

Finanspolitiska rådet överlämnade idag sin årliga rapport till regeringen. Man konstaterar att svensk ekonomi går bra och att det därför är läga att strama åt statsfinanserna …

– Finanspolitiken kan inte anses vara väl avvägd i förhållande till konjunkturen, säger Harry Flam som är ordförande för finanspolitiska rådet.

Harry Flim FlamDe menar att den expansiva finanspolitiken ökar risken för överhettning i ekonomin och tär på beredskapen att stabilisera nästa konjunkturnedgång …

Rådet slår fast att flera av regeringens åtgärder på arbetsmarknadsområdet i budgetpropositionen för 2018 är “ändamålsenliga”, men att det kvarstår ett “omfattande arbete” och att trösklarna in på arbetsmarknaden måste sänkas.

– Det finns ett behov av enkla jobb, som till skillnad från etableringsjobben inte är tidsbegränsade, säger Flam.

SR Ekot

Samme herr Flam påstod nyligen också att vi inte har en bostadsbubbla i Sverige och att “bostadsrättspriserna bestäms av fundamentala faktorer och inte av överdrivna förväntningar om framtida kapitalvinster.”

Herr professor emeritus har också i boken Tillämpad makroekonomi ett kapitel som diskuterar huruvida Sverige skulle förlora eller vinna på att gå med i EMU. Här radas de vanliga argumenten för (ökad utrikeshandel och investeringar, minskad valutaväxling, mer integrerade finansiella marknader m m) och mot (dålig penningpolitisk anpassning till enskilda länders behov, premiering av kortsiktig och oansvarig finanspolitik m m) upp. Efter att ha vägt dessa för- och nackdelar mot varandra kommer sedan Flam fram till bedömningen att

det är oklart om de makroekonomiska kostnaderna av att vara med i den monetära unionen kan förväntas vara större eller mindre än de makroekonomiska kostnaderna av att stå utanför, och att de mikroekonomiska vinsterna – i form av ökad handel med varor, ökade investeringar och ökad finansiell integration – överväger.

Jo man tackar! Fördelar med finansiell integration? Man kunde ju kanske tycka att en forskare borde ha åtminstone lite koll på hur det ser ut där ute i verkligheten och inte bara hänge sig åt lek med tankemodeller …

Advertisements
Lars Pålsson Syll
Professor at Malmö University. Primary research interest - the philosophy, history and methodology of economics.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *