Wednesday , February 21 2024
Home / Tag Archives: Economics

Tag Archives: Economics

Den farliga statsskuldsretoriken

Publiceringen av Finansdepartementets långtidsutredning och den inledda översynen av budgetramverket har startat en livlig debatt. Själv har jag i en bilaga till utredningen – liksom den – förordat ett underskottsmål på 0,5 procent av bnp i stället för dagens överskottsmål på 1/3 procent av bnp och att skuldankaret, riktmärket för den offentliga sektorns skuld, höjs från 35 till 45-50 procent av bnp. Förslagen har från flera håll i högt tonläge kritiserats för att utgöra ett...

Read More »

Nytt finanspolitiskt ramverk? Ja tack!

Nytt finanspolitiskt ramverk? Ja tack! Förhållandet mellan ränta och BNP:s tillväxttakt är central för hur man ska se på den offentliga förmögenhets- och skuldutvecklingen. En positiv ränte-tillväxtdifferens innebär att det finns en intertemporal målkonflikt: ett lägre primärt finansiellt sparande (högre offentliga utgifter i förhållande till offentliga intäkter) idag måste betalas med högre primärt sparande (lägre offentliga utgifter iförhållande till...

Read More »

Mainstream economics — an explanatory disaster

Mainstream economics — an explanatory disaster To achieve explanatory success, a theory should, minimally, satisfy two criteria: it should have determinate implications for behavior, and the implied behavior should be what we actually observe. These are necessary conditions, not sufficient ones. Rational-choice theory often fails on both counts. The theory may be indeterminate, and people may be irrational. In what was perhaps the first sustained criticism...

Read More »

Daniel Waldenström och andra livsfarliga nationalekonomer

Om jag ska plocka fram det som jag i efterhand har värdesatt mest från min ekonomiutbildning så var det kursen i ekonomisk historia … Framför allt så fick vi läsa boken ”Manias, Panics and Crashes: A history of Financial Crises” av Charles Kindleberger. Den gav ett mycket intresseväckande perspektiv på kapitalismen och den ekonomiska utvecklingen under de senaste århundradena, som just kantats av finansiella krascher … Det som hände i Sverige i början på 90-talet var precis...

Read More »

‘Vår ekonomi’ — nationalekonomisk lärobok med stora brister

‘Vår ekonomi’ — nationalekonomisk lärobok med stora brister Varje höst håller your truly sedan fler år tillbaka en introduktionskurs i nationalekonomi för blivande gymnasielärare i samhällskunskap. Förutom några av mina egna böcker, står även Klas Eklunds Vår ekonomi på litteraturlistan. Vår ekonomi kom år 2020 ut i sin senaste (15:e) upplaga. Imponerande och i sig ett bevis på bokens många förtjänster, inte minst de pedagogiska. Men tyvärr har boken...

Read More »

Economics — an axiomatically based science doomed to fail

Economics — an axiomatically based science doomed to fail A modern economy is a very complicated system. Since we cannot conduct controlled experiments on its smaller parts, or even observe them in isolation, the classical hard-science devices for discriminating between competing hypotheses are closed to us. The main alternative device is the statistical analysis of historical time-series. But then another difficulty arises. The competing hypotheses are...

Read More »

How mainstream economics treats us all as criminals

How mainstream economics treats us all as criminals For most mainstream economists a model is just a model and there are many models. Norms only enter into the picture in terms of clearly stated and testable components of models and models provide a means to explore the scope of theory. In principle, policy advocacy is supported by model findings and as such mainstream economists tend to start from the position that their work has the rigour and clarity of...

Read More »

Economics — a science in need of a realist methodology

Economics — a science in need of a realist methodology What enables and yet constrains research? What is both medium and outcome of research? What do researchers reproduce without even knowing it? What is supposed to unite researchers but may divide them? What empowers researchers to speak but is never fully articulated? What is played out in the routine of research but can never be routinised? What is the responsibility of all researchers but for which...

Read More »

The loss of confidence in economists’ analyses

Ainsi, la crise de 2008 a créé la surprise dans les rangs des économistes influents, qui croyaient voir le monde entrer au XXIe siècle dans le temps de « la grande modération » – c’est-à-dire la prévention des mouvements économiques erratiques grâce au pilotage « scientifique » des politiques monétaires … Cet épisode a sans conteste révélé une défaillance sévère du savoir économique … Pourquoi cette perte de confiance envers les analyses des économistes ? Nous vivons...

Read More »

Christine Lagarde must have been reading my blog …

Christine Lagarde must have been reading my blog … European Central Bank President Christine Lagarde launched a stinging attack on the economics profession on Wednesday (17 January), accusing analysts of having “blind faith” in their models, which often bear little connection to reality. Speaking at an event entitled “How to Trust Economics” at the World Economic Forum in Davos, the ECB chief also suggested that economists constitute a “tribal clique” whose...

Read More »