Thursday , July 18 2019
Home / Lars P. Syll / Pedagogik — ett ämne i fritt fall mot avgrunden

Pedagogik — ett ämne i fritt fall mot avgrunden

Summary:
Pedagogik — ett ämne i fritt fall mot avgrunden Ingenstans i den svenska akademin befinner sig en disciplin mer uppenbart på randen av en antiintellektuell avgrund än pedagogiken. I inget annat akademiskt ämne har postmodern sanningsrelativism och kvasi-vetenskaplig mumbo jumbo fått en sådan framskjuten position. Ett tydligt belägg för sakernas bedrövliga tillstånd inom svensk så kallad “pedagogisk forskning” kan man få genom att till exempel läsa artikeln “En pedagogisk relation mellan människa och häst — på väg mot en pedagogisk filosofisk utforskning av mellanrummet” i Pedagogisk Forskning i Sverige: Med en posthumanistisk ansats belyser och reflekterar jag över hur både människa och häst överskrider sina varanden och hur det öppnar upp ett mellanrum

Topics:
Lars Pålsson Syll considers the following as important:

This could be interesting, too:

Lars Pålsson Syll writes Det svenska friskoleexperimentet

Lars Pålsson Syll writes Dan Olofsson — en av den svenska välfärdsmodellens dödgrävare

Lars Pålsson Syll writes Deutschland verdummt

Lars Pålsson Syll writes Wie der Boom der Privatschulen die Spaltung der Gesellschaft fördert

Pedagogik — ett ämne i fritt fall mot avgrunden

Ingenstans i den svenska akademin befinner sig en disciplin mer uppenbart på randen av en antiintellektuell avgrund än pedagogiken. I inget annat akademiskt ämne har postmodern sanningsrelativism och kvasi-vetenskaplig mumbo jumbo fått en sådan framskjuten position.

Ett tydligt belägg för sakernas bedrövliga tillstånd inom svensk så kallad “pedagogisk forskning” kan man få genom att till exempel läsa artikeln “En pedagogisk relation mellan människa och häst — på väg mot en pedagogisk filosofisk utforskning av mellanrummet” i Pedagogisk Forskning i Sverige:

Med en posthumanistisk ansats belyser och reflekterar jag över hur både människa och häst överskrider sina varanden och hur det öppnar upp ett mellanrum med dimensioner av subjektivitet, kroppslighet och ömsesidighet.

Eller, om man så vill, genom att ta del av bidragen i en nyligen utkommen “forskningsantologi” i pedagogik:

Pedagogik — ett ämne i fritt fall mot avgrundenDen posthumanistiska pedagogiken utmanar oss att producera nya verkligheter där människan inte längre sätter sig själv i centrum. Kropp, materia, djur och natur blir aktiva deltagare när kunskap blir till. Det möjliggör att se lärande och kunskap på ett nytt och annorlunda sätt.

I stället för att fokusera på gränser visar den posthumanistiska pedagogiken hur fruktbart det kan vara att följa oriktade och asymmetriska rörelser åt oförutsägbara och okontrollerbara håll …

Boken ger olika ingångar till posthumanistisk pedagogik, så som filosofi, etik, feminism, poesi, visuell kunskap och dokumentation, men också bokhundar, skolböcker, pennskrin, dataskärmar, monterade djur och ultraljudsbilder.

Pedagogik — ett ämne i fritt fall mot avgrundenOch så säger man att pedagogikämnet är i kris. Undrar varför …

Advertisements
Lars Pålsson Syll
Professor at Malmö University. Primary research interest - the philosophy, history and methodology of economics.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *