Sunday , February 28 2021
Home / Tag Archives: Education & School

Tag Archives: Education & School

Ekonomiprofessorerna och ‘tämjandet’ av marknadskrafterna i skolan

Ekonomiprofessorerna och ‘tämjandet’ av marknadskrafterna i skolan I Sverige år 2020 låter vi friskolekoncerner med många gånger undermålig verksamhet få plocka ut skyhöga vinster, vinster som den svenska staten låter dessa koncerner ta av vår skattefinansierade skolpeng. En av landets största friskolekoncerner — Engelska skolan — gjorde senaste året en vinst på 250 miljoner kronor (för varje elev genererades 10 000 kronor i vinst).  Många är med rätta...

Read More »

Universitetslärare — folk som jobbar gratis i det tysta

Universitetslärare — folk som jobbar gratis i det tysta Universitet och högskolor är genomsyrade av en kultur där vi jobbar gratis — med forskning, med undervisning och med samverkan. Vi gör det för att vi är dedikerade och brinner för vårt jobb och för att vi vill ge våra studenter en bra utbildning. Men den viktigaste orsaken är att det är helt oundvikligt om man vill ha minsta chans att göra karriär och få forskningstid … Medan vi väntar på...

Read More »

Do RCTs in education really meet the ‘gold standard’?

Do RCTs in education really meet the ‘gold standard’? .                                                                                                                                  [embedded content] Heterogeneity and interaction is not only an external validity problem when trying to ‘export’ regression results to different times or different target populations. It is also often an internal problem to the millions of regression estimates that...

Read More »

Friskolorna och den bristande likvärdigheten

Friskolorna och den bristande likvärdigheten – Jag vet inte hur vi tänkte, men det blev fel med valfriheten i skolan. Det säger nu tidigare S-finansministern Kjell-Olof Feldt till SVT. – Problemet är likvärdigheten, menar Kjell-Ollof Feldt. De duktiga eleverna söker sig till samma skolor, det gör att de halvbra skolorna dräneras på bra elever, och dras ner till fler och fler problemskolor. Det måste dagens politiker våga sätta stopp för. Kjell Olof Feldt...

Read More »

Skolans kris är politikernas fel

Skolans kris är politikernas fel Trots alla de väldokumenterade och uppenbara avigsidor som följer på marknadsstyrningen av skolan verkar inget av riksdagspartiernas politiker (med undantag för vänstern) vara beredda på att diskutera alternativ styrning av skolsystemet … Centerledaren har med rak arm förbjudit någon som helst diskussion om vinster i skola och välfärd, istället ska vi prata om kvalitetskrav och stänga skolverksamheter oftare, som om mer...

Read More »

Skolval och segregation

Den sociala och etniska segregationen är ett högst konkret problem som märks i våra skolor och på de platser där barnen rör sig och möts – eller inte möts. Därför vill vi i denna rapport visa hur skolsegregationen ser ut på lokal nivå. Genom att studera samtliga 30 kommuner med 50–100 000 invånare vill vi illustrera det som är barnens men också lärares, rektorers och kommunala skolförvaltningars vardag runt om i Sverige: en kraftfull segregation … Av totalt 356...

Read More »

Så här vi löser dagens skolproblem

Så här vi löser dagens skolproblem Ända sedan folkskolans införande 1842 har likvärdigheten och det kompensatoriska uppdraget varit skolans hörnstenar. Och visst var kommunaliseringen av skolan i början på 1990-talet en stor bov i dramat till den ökade ojämlikheten som vi ser i dag … Skolan skulle moderniseras och värdeord som ”effektivitet” och ”individualisering” blev viktigare än likvärdighet och kompensation. Med facit i hand är det uppenbart att...

Read More »

Sluta anpassa skolpolitiken till marknaden

Sluta anpassa skolpolitiken till marknaden Skolpolitiken kan inte hela tiden anpassas till aktieägares möjligheter att tjäna pengar på skolpeng, på lärares, rektorers och elevers bekostnad. Det är dags att väljare och politiker accepterar att när inget annat land i världen styr skolan enligt marknadsprinciper så kan det bero på att det sättet är dåligt.   När marknadsstyrningen inte fungerar försöker politiker att reglera lärares och rektorers arbete...

Read More »

Socialdemokratin och vinstjakten i våra skolor

Socialdemokratin och vinstjakten i våra skolor Sverige är ensamt i världen — ingen annanstans tillåts helt obegränsade vinstuttag från skattefinansierade skolor … Enligt Annie Lööf så har resterande delar av världen “socialistiska skolsystem” och enligt Hans Bergström, som tillsammans med sin fru Barbara Engström driver Internationella engelska skolan, så är förslaget om att begränsa vinster i välfärden första stegen mot ett “kommunistvälde”. Som...

Read More »