Sunday , January 17 2021
Home / Lars P. Syll / Modell och verklighet i ekonomisk teori

Modell och verklighet i ekonomisk teori

Summary:
Modell och verklighet i ekonomisk teori Ofta är tanken hos mainstreamekonomer att modeller och teorier genom »successiva approximationer« ska närma sig »sanningen« genom att inkorporera fler och fler faktorer och genom att släppa efter på de idealiserande antagandena. Detta användande av »isolering« och »successiva approximationer« som ett slags heuristisk metod är inte övertygande. För att metoden ska fungera väl krävs både att de faktorer man studerar i »isolering« ska vara verkliga kausala faktorer eller tendenser och att de studerade faktorernas effekter kan behandlas var för sig samt adderas och interagera på ett mekaniskt sätt. Rationalitets- och maximeringsantaganden i mainstreamteorin återger dock inga verkliga kausala samband eller tendenser

Topics:
Lars Pålsson Syll considers the following as important:

This could be interesting, too:

Jeff Mosenkis (IPA) writes IPA’s weekly links

Bill Mitchell writes Scotland: a nation cannot be independent and use another nation’s currency or even peg to it

Bill Mitchell writes OECD is apparently now anti austerity – warning, the leopard hasn’t changed its spots

Lars Pålsson Syll writes MMT-perspektiv på pengar och skatter

Modell och verklighet i ekonomisk teori

Ofta är tanken hos mainstreamekonomer att modeller och teorier genom »successiva approximationer« ska närma sig »sanningen« genom att inkorporera fler och fler faktorer och genom att släppa efter på de idealiserande antagandena.

Modell och verklighet i ekonomisk teoriDetta användande av »isolering« och »successiva approximationer« som ett slags heuristisk metod är inte övertygande. För att metoden ska fungera väl krävs både att de faktorer man studerar i »isolering« ska vara verkliga kausala faktorer eller tendenser och att de studerade faktorernas effekter kan behandlas var för sig samt adderas och interagera på ett mekaniskt sätt. Rationalitets- och
maximeringsantaganden i mainstreamteorin återger dock inga verkliga kausala samband eller tendenser utan oftast bara mer eller mindre miss-visande fiktioner. Det är svårt att föreställa sig att komplexa ekonomiska företeelser skulle kunna behandlas på ett adekvat sätt genom att betraktas som om de existerade separat eller isolerat från varandra. Ekonomiska sammanhang är i grunden kontextuella och öppna. De utesluter därför generellt möjligheten att behandla ekonomin som om dess orsaksfaktorer skulle kunna kombineras mekaniskt. Det är inte uppenbart vad för slags intressanta och relevanta slutsatser som kan dras om vår ekonomi med hjälp av »successiva approximationer« från antaganden om allvetande och ofelbara individer och företag. Är själva startpunkten fel, blir också slutprodukten fel. Analysen bidrar inte till att förklara samhällets och ekonomins generativa mekanismer och krafter. Den leder oss bara vilse.

Lars P Syll

Lars Pålsson Syll
Professor at Malmö University. Primary research interest - the philosophy, history and methodology of economics.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *