Tuesday , November 24 2020
Home / Lars P. Syll / Frankrikes sak är vår

Frankrikes sak är vår

Summary:
Frankrikes sak är vår En lärare i historia och geografi i en av Paris förorter är det senaste offret för en terrorism med globala ambitioner. Läraren hade undervisat om yttrandefrihet och i detta syfte på en lektion i början av oktober visat magasinet Charlie Hebdos karikatyrteckningar av profeten Muhammed … Militanta islamister i stater och terrororganisationer har visat sig beredda att mörda för att tysta kritik mot deras tro varhelst i världen den förekommer. Detta har varit ett västligt trauma ända sedan fatwan mot författaren Salman Rushdie och hans bok ”Satansverserna” 1989 … Så länge det inte är fritt fram i Europa att kritisera och håna också islams heliga figurer kommer självcensur att råda och oskyldiga människors blod att flyta. Därför är

Topics:
Lars Pålsson Syll considers the following as important:

This could be interesting, too:

Lars Pålsson Syll writes Joke of the year

Lars Pålsson Syll writes Deutscher Sonderweg

Lars Pålsson Syll writes Bye Bye Donny

Lars Pålsson Syll writes The Birmingham six

Frankrikes sak är vår

En lärare i historia och geografi i en av Paris förorter är det senaste offret för en terrorism med globala ambitioner. Läraren hade undervisat om yttrandefrihet och i detta syfte på en lektion i början av oktober visat magasinet Charlie Hebdos karikatyrteckningar av profeten Muhammed …

Militanta islamister i stater och terrororganisationer har visat sig beredda att mörda för att tysta kritik mot deras tro varhelst i världen den förekommer. Detta har varit ett västligt trauma ända sedan fatwan mot författaren Salman Rushdie och hans bok ”Satansverserna” 1989 …

Manifestationer väntas efter lärarmordet – Norrköpings Tidningar Så länge det inte är fritt fram i Europa att kritisera och håna också islams heliga figurer kommer självcensur att råda och oskyldiga människors blod att flyta. Därför är inget annat svar möjligt och rimligt än att sätta in rättsstatens och våldsmonopolets fulla arsenal mot terroristerna och de som hjälper dem.

Detta är inte en civilisationernas kamp, utan en civilisationens kamp mot barbariet. Här står inte kristendom mot islam, eller Europa mot Mellanöstern och delar av Asien. Här står yttrande- och trosfrihet mot censur, förtryck och mord …

I västdemokratiska staters kamp mot terrorismen har mycket tillåtits som varit fel, oklokt och direkt kontraproduktivt, men gentemot de islamistiska fanatiker som hotar och mördar publicister, tecknare och lärare måste Europa stå enat. Samma hot och samma fanatism finns också i Sverige, där konstnären Lars Vilks fortfarande tvingas leva med restriktioner och under dödshot. Frankrikes sak är därmed också vår.

DN

I Sverige har vi länge okritiskt omhuldat en ospecificerad och odefinierad mångkulturalism. Om vi med mångkulturalism menar att det i vårt samhälle finns flera olika kulturer ställer detta inte till med problem. Då är vi alla mångkulturalister.

Men om vi med mångkulturalism menar att det med kulturell tillhörighet och identitet också kommer specifika moraliska, etiska och politiska rättigheter och skyldigheter, talar vi om något helt annat. Då talar vi om normativ mångkulturalism. Och att acceptera normativ mångkulturalism, innebär också att tolerera oacceptabel intolerans, eftersom den normativa mångkulturalismen innebär att specifika kulturella gruppers rättigheter kan komma att ges högre dignitet än samhällsmedborgarens allmänmänskliga rättigheter – och därigenom indirekt bli till försvar för dessa gruppers (eventuella) intolerans. I ett normativt mångkulturalistiskt samhälle kan institutioner och regelverk användas för att inskränka människors frihet utifrån oacceptabla och intoleranta kulturella värderingar.

Den normativa mångkulturalismen innebär precis som främlingsfientlighet och rasism att individer på ett oacceptabelt sätt reduceras till att vara passiva medlemmar av kultur- eller identitetsbärande grupper. Men tolerans innebär inte att vi måste ha en värderelativistisk inställning till identitet och kultur. De som i våra samhällen i handling visar att de inte respekterar andra människors rättigheter, kan inte räkna med att vi ska vara toleranta mot dem. De som med våld vill tvinga andra människor att underordna sig en speciell grupps religion, ideologi eller ”kultur” är själva ansvariga för den intolerans de måste bemötas med.

Om vi ska värna om det moderna demokratiska samhällets landvinningar måste samhället vara intolerant mot den intoleranta normativa mångkulturalismen. Och då kan inte samhället själv omhulda en normativ mångkulturalism. I ett modernt demokratiskt samhälle måste rule of law gälla – och gälla alla!

Mot dem som i vårt samhälle vill tvinga andra att leva efter deras egna religiösa, kulturella eller ideologiska trosföreställningar och tabun, ska samhället vara intolerant. Mot dem som vill tvinga samhället att anpassa lagar och regler till den egna religionens, kulturens eller gruppens tolkningar, ska samhället vara intolerant. Mot dem som i handling är intoleranta ska vi inte vara toleranta.

Lars Pålsson Syll
Professor at Malmö University. Primary research interest - the philosophy, history and methodology of economics.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *