Wednesday , February 1 2023
Home / Lars P. Syll / Systembrus

Systembrus

Summary:
En vanlig missuppfattning när det gäller oönskad variabilitet i bedömningar är att det inte spelar någon roll eftersom slumpfel tar ut varandra. Det stämmer att positiva och negativa fel i en bedömning av samma fall mer eller mindre tar ut varandra och vi kommer att diskutera mer i detalj hur denna omständighet kan utnyttjas för att minska bruset. Men brusiga system gör inte flera bedömningar av samma fall. De gör brusiga bedömningar av olika fall. Om en försäkring har för hög premie och en annan för låg kan prissättningen se korrekt ut “i genomsnitt”, men försäkringsbolaget har då begått två dyrbara misstag. Om två brottslingar som båda borde dömas till fem års fängelse får domar på tre respektive sju år kan inte någon “genomsnittlig” rättvisa sägas ha skipats. I brusiga

Topics:
Lars Pålsson Syll considers the following as important:

This could be interesting, too:

Lars Pålsson Syll writes Hyman Minsky and the IS-LM obfuscation

Lars Pålsson Syll writes Victoria Chick (1936-2023) In Memoriam

Lars Pålsson Syll writes Is an economics degree really worth it?

Lars Pålsson Syll writes Wage rigidity theories

SystembrusEn vanlig missuppfattning när det gäller oönskad variabilitet i bedömningar är att det inte spelar någon roll eftersom slumpfel tar ut varandra. Det stämmer att positiva och negativa fel i en bedömning av samma fall mer eller mindre tar ut varandra och vi kommer att diskutera mer i detalj hur denna omständighet kan utnyttjas för att minska bruset. Men brusiga system gör inte flera bedömningar av samma fall. De gör brusiga bedömningar av olika fall. Om en försäkring har för hög premie och en annan för låg kan prissättningen se korrekt ut “i genomsnitt”, men försäkringsbolaget har då begått två dyrbara misstag. Om två brottslingar som båda borde dömas till fem års fängelse får domar på tre respektive sju år kan inte någon “genomsnittlig” rättvisa sägas ha skipats. I brusiga system tar felen inte ut varandra. De läggs pa hög.

Lars Pålsson Syll
Professor at Malmö University. Primary research interest - the philosophy, history and methodology of economics.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *