Friday , June 21 2024
Home / Lars P. Syll / Friskolor — en nationell säkerhetsrisk

Friskolor — en nationell säkerhetsrisk

Summary:
Friskolor — en nationell säkerhetsrisk Utöver AcadeMedia ägs tre större utbildningskoncerner av utländska aktörer. Internationella Engelska Skolans huvudägare är registrerad i Luxemburg, skol- och förskolekoncernen Dibber ägs av det norska bolaget Laeringsverkstaedet som i sig ägs av ett norskt par boende i Schweiz, och förskolekoncernen Norlandia ägs av det norska investmentbolaget Hospitality Invest. Det här är aktörer som alla har intresse av att påverka svenska politiker. I boken ”De gränslösa” ger vi exempel på hur IES framgångsrikt använt sig av lobbyism för att få politiker att driva frågor som gynnar bolagets ägare ekonomiskt … Precis som vi i tankesmedjan Balans gjort i våra granskningar av skolmarknaden har Totalförsvarets Forskningsinstitut

Topics:
Lars Pålsson Syll considers the following as important:

This could be interesting, too:

Lars Pålsson Syll writes Nu är det dags ta farväl av reformpedagogiken

Lars Pålsson Syll writes The Swedish for-profit ‘free’ school disaster

Lars Pålsson Syll writes Friskolorna och betygsinflationen

Lars Pålsson Syll writes Kvantitet framför kvalitet i den högre utbildningen

Friskolor — en nationell säkerhetsrisk

Friskolor — en nationell säkerhetsriskUtöver AcadeMedia ägs tre större utbildningskoncerner av utländska aktörer. Internationella Engelska Skolans huvudägare är registrerad i Luxemburg, skol- och förskolekoncernen Dibber ägs av det norska bolaget Laeringsverkstaedet som i sig ägs av ett norskt par boende i Schweiz, och förskolekoncernen Norlandia ägs av det norska investmentbolaget Hospitality Invest.

Det här är aktörer som alla har intresse av att påverka svenska politiker. I boken ”De gränslösa” ger vi exempel på hur IES framgångsrikt använt sig av lobbyism för att få politiker att driva frågor som gynnar bolagets ägare ekonomiskt …

Precis som vi i tankesmedjan Balans gjort i våra granskningar av skolmarknaden har Totalförsvarets Forskningsinstitut uppmärksammat de täta band som finns mellan skolägare och politiker. FOI skriver att ”ett exempel på lobbyism och påverkan i förhållande till politiker som diskuterats under senare tid är de nära kopplingar som finns mellan politiker och privata aktörer som bedriver skolverksamhet” och att de här kopplingarna ”naturligtvis kan ha betydelse för vilka intressen som kan komma att dominera när rättsreglerna utformas” …

Vårt skolsystem och dess elever och lärare ska skyddas från oseriösa/farliga huvudmän genom att Skolinspektionen granskar alla aktörer på skolmarknaden. Totalförsvarets Forskningsinstitut menar dock att Skolinspektionen saknar möjlighet att ”garantera att utländska aktörer, vars avsikter eller verksamhet avviker från den svenska demokratisynen eller följer svensk lagstiftning, inte etablerar sig och bedriver verksamhet på den svenska skolmarknaden.”

Det här stämmer tyvärr, vilket bland annat synliggörs i Skolinspektionens egen framställan till Regeringen om ändring av skollagen. Skolinspektionen skriver: ”när en huvudman idag bedriver sin verksamhet i aktiebolagsform kan aktierna däremot säljas, helt eller delvis, utan att något krav på ny ansökan om godkännande som huvudman ställs. Detta eftersom det inte är godkännandet som överlåts utan hela eller delar av bolaget som innehar godkännandet.”

Tankesmedjan Balans

Lars Pålsson Syll
Professor at Malmö University. Primary research interest - the philosophy, history and methodology of economics.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *