Thursday , May 30 2024
Home / Lars P. Syll / Friskolorna och betygsinflationen

Friskolorna och betygsinflationen

Summary:
Elever på fristående gymnasieskolor får högre betyg utan högre faktiska kunskaper och får därför orättvist större möjligheter att studera vidare än elever på kommunala gymnasieskolor. I SVT:s Agenda diskuterades ikväll att det trots två decennier av rapporter om orättvisa betyg så fortsätter problemet år efter år. Ingenting händer och utbildningsminister Mats Persson (L) hade inget annat att komma med för att råda bot på rättsosäkra inflaterade betyg än att en utredning är tillsatt … I Sverige år 2024 låter vi friskolekoncerner med undermålig verksamhet få plocka ut skyhöga vinster — vinster som den svenska staten gladeligen låter dessa koncerner ta av vår skattefinansierade skolpeng. Vi vet idag att friskolor driver på olika former av etnisk och social segregation,

Topics:
Lars Pålsson Syll considers the following as important:

This could be interesting, too:

Lars Pålsson Syll writes Friskolor — en nationell säkerhetsrisk

Lars Pålsson Syll writes Nu är det dags ta farväl av reformpedagogiken

Lars Pålsson Syll writes The Swedish for-profit ‘free’ school disaster

Lars Pålsson Syll writes Kvantitet framför kvalitet i den högre utbildningen

Elever på fristående gymnasieskolor får högre betyg utan högre faktiska kunskaper och får därför orättvist större möjligheter att studera vidare än elever på kommunala gymnasieskolor. I SVT:s Agenda diskuterades ikväll att det trots två decennier av rapporter om orättvisa betyg så fortsätter problemet år efter år. Ingenting händer och utbildningsminister Mats Persson (L) hade inget annat att komma med för att råda bot på rättsosäkra inflaterade betyg än att en utredning är tillsatt …

I Sverige år 2024 låter vi friskolekoncerner med undermålig verksamhet få plocka ut skyhöga vinster — vinster som den svenska staten gladeligen låter dessa koncerner ta av vår skattefinansierade skolpeng.

Friskolorna och betygsinflationenVi vet idag att friskolor driver på olika former av etnisk och social segregation, påfallande ofta har låg lärartäthet och dåliga skolresultat, och i grund och botten sviker resurssvaga elever. Att dessa välfärdsplundrande verksamheter ska premieras med att få plocka ut vinster på våra skattepengar är djupt stötande. I ett samhälle präglat av jämlikhet, solidaritet och demokrati borde det vara självklart att skattefinansierade skolor inte ska få drivas med vinst och vinstutdelning som främsta ledstjärnor.

Sverige är internationellt unikt genom att tillåta vinstuttag i friskolor. En lagändring skulle här innebära att Sverige i likhet med andra länder omöjliggör vinstutdelning på friskolor finansierade med offentliga medel. Detta skulle också innebära att vi får en lagstiftning som går hand i hand med vad en överväldigande majoritet av svenska folket tycker.

Inte nog med att friskolekoncerner lägger beslag på våra skattepengar. För att stärka sina positioner på marknaden väljer friskolor systematiskt också att sätta glädjebetyg för att falskeligen ge sken av att det i dessa skolor går ut elever med högre kunskaper än i andra. I friskolekoncernernas värld urholkas betygen för att istället bli ett sätt att fuska till sig fördelar på.

Dessa skojare och fifflare har alldeles för länge tillåtits underminera svensk skola. Nu är det dags för politikerna — som aktivt och/eller genom ren flathet har gjort denna skandal möjlig i trettio år — att visa lite samhällsansvar och se till att Sverige blir av med den skamfläck som stavas friskolor.

Lars Pålsson Syll
Professor at Malmö University. Primary research interest - the philosophy, history and methodology of economics.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *