Friday , October 7 2022
Home / Tag Archives: Politics & Society (page 57)

Tag Archives: Politics & Society

Thatcher and the neoliberal counterrevolution

The outstanding faults of the economic society in which we live are its failure to provide for full employment and its arbitrary and inequitable distribution of wealth and incomes … I believe that there is social and psychological justification for significant inequalities of income and wealth, but not for such large disparities as exist to-day. John Maynard Keynes wrote this in General Theory (1936). Four decades later the Iron Lady appeared in the Parliament with this gobsmacking...

Read More »

Prayer (personal)

This one is for you — all you brothers and sisters, struggling to survive in civil wars, or forced to flee your homes, risking your lives on your way to my country — Sweden — or other countries in Europe. May God be with you. [embedded content]

Read More »

Krugman — a Vichy Left coward

Krugman — a Vichy Left coward Paul Krugman’s recent posts have been most peculiar. Several have looked uncomfortably like special pleading for political figures he likes, notably Hillary Clinton. He has, in my judgement, stooped rather far down in attacking people well below him in the public relations food chain … Perhaps the most egregious and clearest cut case is his refusal to address the substance of a completely legitimate, well-documented article by David Dayen outing Krugman, and...

Read More »

Fadime Sahindal

Till Fadime Sahindal, född 2 april 1975 i Turkiet, mördad 21 januari 2002 i Sverige I Sverige har vi länge okritiskt omhuldat en ospecificerad och odefinierad mångkulturalism. Om vi med mångkulturalism menar att det med kulturell tillhörighet och identitet också kommer specifika moraliska, etiska och politiska rättigheter och skyldigheter, talar vi om normativ multikulturalism. Att acceptera normativ mångkulturalism, innebär att också tolerera oacceptabel intolerans, eftersom den normativa...

Read More »

Rule of law

Den 21 januari är det fjorton år sedan Fadime Sahindal mördades; hennes pappa vägrade låta henne välja sitt liv. Den gången var det laddat att tala om hedersrelaterat våld, om miljöer där släktens rykte hängde på kvinnornas dygd. Tidigare hade kulturella olikheter rentav betraktats som förmildrande omständigheter. Sådan kulturrelativism är lyckligtvis historia. Men fortfarande lever tiotusentals unga svenskar i miljöer präglade av hederskultur och vittnesmål från förorter avslöjar att...

Read More »

Je suis Charlie encore aujourd’hui

Je suis Charlie encore aujourd’hui Ska vi kunna leva tillsammans, människor från olika länder, kulturer och religioner, så måste det finnas tydliga spelregler: Detta gäller i Sverige. För alla. Respekt för lagen, för demokrati och mänskliga rättigheter, jämlikhet och jämställdhet, allas lika värde och individens rätt att välja sitt liv. När väl det är på plats står det var och en fritt att tillbe sin gud, bära slöja och fira jul, pesach, eid al-fitr. Eller låta bli.   Det är särskilt...

Read More »